Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hraničky - Reichenthal

30. 4. 2013

Poloha

Obec Hraničky, něm. Reichenthal, ležela při cestě z Nových Domků na Jedlinu. V romantickém údolí Hraničního potoka a na jeho březích se rozkládali chalupy, kaple i místní škola, na jejíž památku poutá cedule. V zaniklé vsi, na bývalé návsi stojí mohutné lípy, kam po revoluci rodáci z obce umístili dřevěný kříž.

Historie

Osada pravděpodobně vznikla počátkem 18. století, kdy je zmiňována jako Newe Glashütten - Nová Sklárna. Roku 1732 bylo sídlo přejmenováno na Reichenthal - což v překladu značí - Bohaté Údolí. Název získala podle vrchnostenské železárny a hamrů ležících při potoce. Hamry zmíněné roku 1838 na tyče, kovové pruty, na plech a na cín, pracovali až do roku 1867, kdy byli přestavěny na leštírny a brusírny skla, které fungovali do roku 1938.

Při sčítání obyvatel se dozvídáme, že v roce 1838 zde ve 30 domech žilo 522 obyvatel.

Roku 1930 při posledním předválečném sčítání obyvatel zde v 53 domech žilo 334 obyvatel. 

Podle sčítání lze lehce spočítat, kolik lidí v jednom domě žilo v 1. polovině 19. století a kolik lidí žilo v jednom domě v 1.polovině 20. století.

hranicky-30.leta-20.stoleti.jpg

Narozdíl od jiných obcí, které vznikli jako zemědělské, tato vznikla okolo průmyslových objektů. Chalupy se rozprostírali podél Hraničního potoka. Severozápadní část, směrem na Jedlinu, se nazývala Ober Reichenthal - Horní Bohaté Údolí, jež bylo nástupcem bývalé osady - Newe Glasshütten - Nová Sklárna (česky Nová Huť).

Jižní část obce se nazývala v překladu Dolní Reichenthal.

obr.1 Hraničky - Dolní leštírna na návsi 30.léta 20.stol. (vlevo pomník padlím vojákům v             I. světové válce, vpravo křížek)

hranicky---mapka.jpg

V obci stála škola z 2. poloviny 18. století, výrazně přestavěna a rozšířena v roce 1897. Od roku 1941 místní školu navštěvovali i žáci z nedalékých Nových Domků. Roku 1927 je zde zmíněna česká menšinová škola. V obci také stály 3 hostince, které jsou vyobrazeny na jedné z pohlednic. Po dlouhá léta u hostince č.p.14 Stichových fungovalo i řeznictví. Dále se zde zmiňuje panský dvůr a mlýn. 

 

obr.2 Lokální mapka - Hraničky - rozložení usedlostí v obci před r. 1945

 

 

nova-hut.jpg

 obr. 3 Místní část - Nová Huť na místě původní Newe Glasshütten - Nová Sklárna, nebo též Horní Reichenthal.

 

 

V Horním Reichenthalu stála kaple zasvěcená Nanebevstoupení Páně, postavená roku 1856, ve dvoře mlýna č.p.3, mlynáře - Michaela Säckla. Stála na břehu Mlýnského rybníka. Při usedlosti fungovalo také pekařství a šindelna.

 

Poválečné dění

hranicky.png

Český název vsi, Hraničky, jak už sám název napovídá, ležely přímo u hranic. Řádný odsun obyvatel, jako tomu bylo i v jiných obcích, probíhal do podzima roku 1946. Na leteckém snímku z roku 1947, je ještě dobře patrná celá ves a její usedlosti.

Kolem roku 1950 bylo již započato s likvidací vsi a založena rota PS Hraničky, která počala využívat objekty číslo popisné 54 a 55. Objekty v okolo návsi a v Horním Reichenthalu byli zbořeny. Na mapce z roku 1960 jsou však vidět ještě dvě čísla popisná a to č.p. 50 a č.p. 35, nedaleko čísel popisných 54, 55. Za nimi je však označena budova, která na mapce  před rokem 1945 nebyla - zřejmě šlo o budovu Roty.

 

hranicky---mapa-r.-1960.jpg

Zbořena byla i původní rota v Hraničkách, krátce poté r. 1985 přešli vojáci do nové roty v nedalekých Nových Domcích.

 

 

 

 

 

 

Hraničky jsou dnes místem, které jako jedno z mála dává ještě vědět o tom, že se zde žilo. Ve východní části obce směrem k Novým Domků jsou ještě vidět základy domů a základy roty, využívající posledních domů. Směrem k Jedlině je pak po levé straně pomník padlým v I. světové válce. Pod lipami pak křížek jako vzpomínka na Hraničky, který nechali zhotovit původní obyvatelé vsi. Kousek od mostu přes Hraniční potok je pak ukazatel a povídání o historii, tohoto půvabného a romantického místa s fotografiemi.

 p3071062.jpg

obr. 3 Místo, kde stávala Základní škola

 

p3071069.jpg

obr. 4 Dřevěný kříž a ukazatele na návsi

 

 

p3071067.jpg

obr. 5 Pomník obětem I. světové války v Hraničkách

 

 

Zdroje: archivní mapy CUZK

Zdeněk Procházka - Putování po zaniklých místech Českého Lesa - Tachovsko

Tachovsko na starých pohlednicích - Baxa, Novotná, Prášil

www.kontaminace.cenia.cz

www.zanikleobce.cz

Michal Ješátko